Åsrmøte 2023

27.02 2023 kl 19:00 på Innbyggertorget  

 1. Åpning av formann
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av dagsorden
 7. Årsmelding for 2022
 8. Regnskap
 9. Status Faaholmen
 10. Status Judaberg
 11. Fastsetting av kontigenter   ( kontigentene bør fortsatt fastsettes et år frem i tid )
 12. Innkomne saker
 13. Valg
 14. Ymse

Vel heim

Styret