Årsmøte 2024

Tirsdag 27. februar kl 19.00

  • Sted: Innbyggartorget, Judaberg
  • Årsmelding er lagt ut på nettsiden.
  • Ønsker du den tilsendt, send epost til: judabergbaatforening@gmail.com