Prisoversikt

Medlemskontingent

Meterleie fastboende i kommunen

Meterleie ikke fastboende i kommunen

Engangsinskudd

Innskudd pr meter

Båt opptrekk medlemmer

Båt opptrekk ikke medlem

300,-

1500,-

4000,-

10.000,-

10.000,- *

gratis

150,- **


* Innskudd båtplass blir avskrevet med 5 % i året, og er å rekne som et depositum, slik at sier en opp båtplassen, får en restverdien tilbakebetalt. ** betales i postkasse ved klubbhus Forespørsel om pris, kontakt havneansvarlig Odd Asheim på 915 53 645 eller epost judabergbaatforening@gmail.com