Prisoversikt

Medlemskontingent

300,-

Meterleie fastboende i kommunen

1500,-

Meterleie ikke fastboende i kommunen

4000,-

Engangsinskudd

10.000,-

Innskudd pr meter

8500,- *

Båt opptrekk medlemmer

gratis

Båt opptrekk ikke medlem

150,- **


* Innskudd båtplass blir avskrevet med 5 % i året, og er å rekne som et depositum, slik at sier en opp båtplassen, får en restverdien tilbakebetalt. ** betales i postkasse ved klubbhus Forespørsel om pris, kontakt havneansvarlig Odd Asheim på 915 53 645 eller epost judabergbaatforening@gmail.com